Bogstaverne j, u, r, i, s, d, i, k, t, i, o, n, e, r, n, e kan danne nedenstående ord:

16- ord dannet med bogstaver  (1)

jurisdiktionerne (33)

14- ord dannet med bogstaver  (3)

indiskretioner (26)jurisdiktionen (31)jurisdiktioner (31)

13- ord dannet med bogstaver  (3)

disjunktioner (28)indoktrineres (23)induktorernes (23)

12- ord dannet med bogstaver  (17)

diktionernes (22)direktionens (22)direktioners (22)diskretionen (22)diskretioner (22)doktrinernes (20)indiskretion (24)indoktrinere (21)induktioners (24)induktorerne (21)industrierne (21)injektioners (24)internordisk (22)jernindustri (24)jurisdiktion (29)reduktionens (22)reduktioners (22)

11- ord dannet med bogstaver  (32)

diktionerne (20)direktionen (20)direktioner (20)disjunktion (26)diskonterer (19)doktrinerne (18)idiotiernes (21)idiotsikrer (23)indoktriner (20)induktioner (22)induktorens (21)induktorers (21)injektioner (22)injuriernes (21)ironikerens (19)ironikernes (19)jordrentens (18)juniorernes (20)kontinuerer (19)kontinueres (20)konturernes (18)kreditorens (19)neurotikers (20)rediskonter (19)reduktionen (20)reduktioner (20)rotundernes (17)tikronernes (18)tornirisken (20)trikinernes (19)undertoners (17)unionstider (21)

10- ord dannet med bogstaver  (86)

dekstrinen (17)detroniser (16)diktionens (20)diktioners (20)direktions (20)diskontere (18)diskretion (20)diskuterer (19)diuretiske (21)doktrinens (18)doktriners (18)dronternes (14)editionens (18)editioners (18)endokrines (17)idioternes (18)idiotierne (19)idiotsikre (22)indiskrete (19)indtruknes (19)induktions (22)induktoren (19)induktorer (19)industrien (19)industrier (19)injektions (22)injurieres (20)injurieret (20)injurierne (19)insinuerer (17)insinueret (18)ironiernes (16)ironikeren (17)ironikeres (18)ironikerne (17)ironiseret (17)jordrenten (16)jordrentes (17)juniorerne (18)juristerne (19)kernesundt (17)knitrendes (17)knojernets (18)knorternes (15)knuderosen (17)knurrendes (16)konduitens (20)konstruere (17)kontinuere (18)kontureres (17)konturerne (16)kreditoren (17)kristnende (17)krostuerne (17)kujonernes (19)kustoderne (18)neurotiker (18)neurotiser (17)neurotiske (19)neutrinoer (16)neutroners (15)nudisterne (17)reduktions (20)rejektions (20)rektionens (17)rektioners (17)risikoerne (18)rotunderne (15)rundrejsen (17)ruskindene (18)rutinernes (16)skidterier (19)skjorterne (18)skonnerter (15)sordineret (16)sordinerne (15)stikordene (18)studinerne (17)tikronerne (16)toksinerne (17)trikinerne (17)turkiserne (18)tusinderne (17)undertoner (15)undertones (16)unionister (19)

9- ord dannet med bogstaver  (205)

dekortens (15)dekorters (15)deroutens (15)derouters (15)desertion (15)diktionen (18)diktioner (18)direktion (18)disjunkte (21)diskonter (17)diskutere (18)diuretisk (20)doktrinen (16)doktriner (16)drinksene (15)dronernes (12)dronterne (12)droskerne (14)drosterne (13)dunsterne (14)editionen (16)editioner (16)editorens (15)editorers (15)ekstruder (16)endokrine (15)endokrint (16)enkroners (13)erektions (16)erotikers (16)etruriens (15)eutoniens (16)identiske (18)idioterne (16)idiotiens (19)idiotiers (19)idiotiske (21)idiotsikr (21)ikonernes (15)indikerer (16)indikeres (17)indikeret (17)indirekte (17)indiskret (18)indoneser (14)indrejsen (16)indrejser (16)indrejste (17)indrister (16)indsukrer (17)indsukret (18)indsunket (18)indtjener (16)indtjenes (17)indtrukne (17)induktion (20)induktors (19)inertiens (15)initierer (16)initieres (17)injektion (20)injuriens (19)injuriere (18)injuriers (19)insinuere (16)instruere (15)intonerer (13)intoneres (14)ioniserer (15)ioniseret (16)ironierne (14)ironikere (16)ironikers (17)ironisere (15)istiderne (16)jointenes (17)joniserer (16)joniseret (17)jordernes (15)jordrente (15)juniorens (18)junkendes (18)juridiske (22)juristeri (20)kejsertid (19)kernesund (15)kierstine (17)kindernes (15)kinoernes (15)kjerstine (18)knitredes (16)knitrende (15)knojernet (16)knortedes (15)knorterne (13)knudernes (15)knurredes (15)knurrende (14)knurrenes (14)kondenser (14)konduiten (18)konduites (19)konstruer (16)kontienes (16)kontinuer (17)konturens (16)konturere (15)konturers (16)kordernes (14)kortendes (15)kreditors (17)kristnede (16)kritisere (17)kronernes (13)kujonerer (17)kujoneres (18)kujoneret (18)kujonerne (17)kundernes (15)kunsterne (15)kunstnere (15)kurderens (15)kurdernes (15)kurrendes (15)kurtisere (17)kusinerne (16)nedjuster (17)nedkorter (14)nedkortes (15)nedruster (14)nedturens (14)neurotisk (18)neutroner (13)nidstirre (16)ordineres (14)ordineret (14)ordnernes (12)orkideens (16)orkideers (16)ostindien (17)redoutens (15)redouters (15)reduktion (18)rejektion (18)rekordens (14)rektionen (15)rektioner (15)rektorens (14)ridestien (16)ridestier (16)risikeret (17)roderiets (15)rosinerne (13)rotundens (15)rotunders (15)ruinernes (14)rundernes (13)rundrejse (16)ruskindet (18)rutinerne (14)rutsjende (17)sekretion (16)sektionen (16)sektioner (16)sekundoen (16)sekundoer (16)sintrende (14)skortende (15)skotrende (15)skridtene (16)skrotende (15)skurrende (15)snorkende (14)snurrende (13)sortierne (14)steroider (15)stinkende (16)stirrende (14)stoikeren (16)stoikerne (16)storkende (15)strokerne (14)studierne (16)stunderne (14)tensioner (14)terrinens (13)tikronens (16)tikroners (16)tindernes (14)tjurernes (16)tordenens (13)tordeners (13)tornirisk (18)trikinens (17)trikiners (17)trioernes (14)tronernes (12)udsortere (15)understik (18)undertone (14)unikredit (19)unionstid (19)unodernes (14)urnordisk (18)urokserne (15)

8- ord dannet med bogstaver  (416)

dekorens (13)dekorers (13)dekorten (13)dekorter (13)dekstrin (15)derouten (13)derouter (13)deroutes (14)destiner (13)destruer (13)dikterer (14)dikteres (15)diktions (18)dinerens (12)dinerers (12)dirkenes (14)disjunkt (20)diskrete (15)diskuter (17)distikon (18)diuresen (14)diureser (14)doktrins (16)donernes (11)dorerens (11)dorernes (11)drinkens (14)dronerne (10)drontens (12)dronters (12)druernes (12)druesort (14)druseren (12)druserne (12)dunkenes (14)duoernes (13)dusinene (14)edikters (15)editions (16)editorer (13)einstein (14)ejektors (16)ejertids (16)endokrin (14)enkroner (11)enkrones (12)erektion (14)erindres (12)erindret (12)ernstine (12)erotiker (14)erotiser (13)erotiske (15)eskorten (13)eskorter (13)etrusker (14)eutonien (14)identisk (17)idiotens (16)idioters (16)idiotien (17)idiotier (17)idiotisk (20)ikendtes (15)ikonerne (13)ikternes (14)indeksen (14)indekser (14)indekset (15)inderens (12)indernes (12)inderste (13)indikere (15)indrejse (15)indrejst (16)indriste (15)indsukre (16)indtjene (15)indturen (14)induktor (17)industri (17)inertien (13)initiere (15)injektor (17)injurien (17)injurier (17)injuries (18)insekter (14)insinuer (15)instruer (14)intender (12)interner (11)internes (12)intonere (12)inuitisk (20)ionernes (12)ionisere (14)iriseret (14)irokeser (14)ironiens (14)ironiers (14)ironiker (15)ironiser (14)ironiske (16)irrendes (12)jetonens (14)jetoners (14)jointene (15)jointens (16)jokerens (15)jokernes (15)jonernes (13)jonisere (15)jorderne (13)jordiske (18)junioren (16)juniorer (16)juniores (17)junkedes (17)junkende (16)junktion (19)junonisk (19)juridisk (21)juristen (17)jurister (17)justerer (15)kennerts (12)kerstine (14)kertrins (14)kinderne (13)kineseri (15)kininets (16)kinoerne (13)kirstein (16)kirstejn (17)kirstine (16)kisterne (14)kjersten (15)kjerstin (17)kjestine (17)knitrede (14)knoernes (12)knojerns (15)knortede (13)knortens (13)knorters (13)knuderne (13)knudines (16)knudsine (16)knurrede (13)knurrene (12)knurrets (14)knusende (14)knuseren (13)knuserne (13)koderens (13)kodernes (13)kondiens (15)kondisti (18)konduite (17)konernes (12)konterer (12)konteres (13)kontiene (14)konturen (14)konturer (14)korderne (12)korinter (14)korister (15)kornedes (13)kornende (12)kornenes (12)korsende (13)kortedes (14)kortende (13)kortenes (13)kostende (14)kosterne (13)krediter (14)kreditor (15)kredsret (13)krestine (14)kretiner (13)krideres (14)krideret (14)kriserne (13)kristine (16)kristner (14)kritiser (16)kroejers (15)kroendes (13)kroernes (12)kronedes (13)kronende (12)kronerne (11)krostuen (15)krostuer (15)krusende (14)kujonens (17)kujonere (16)kujoneri (18)kujoners (17)kunderne (13)kunstner (14)kurderen (13)kurderes (14)kurderne (13)kurendes (14)kurerens (13)kurredes (14)kurrende (13)kurseret (14)kurserne (13)kurtiser (16)kurtoisi (19)kustoden (16)kustoder (16)nedkorte (13)nedruste (13)nedtoner (11)nedtones (12)nedturen (12)nedtures (13)neurosen (12)neuroser (12)neutrino (14)neutrons (13)nikotins (17)nisterne (12)nitreres (12)nodernes (11)nordiske (15)noternes (11)nudisten (15)nudister (15)nutidens (15)ondernes (11)ordenens (11)ordeners (11)ordinere (12)ordnerne (10)orienten (12)orienter (12)orkester (13)orkideen (14)orkideer (14)ornernes (10)osterier (13)outsider (16)redouten (13)redouter (13)redoutes (14)reinerts (12)rejnerts (13)rekorden (12)rektions (15)rektoren (12)rentiers (12)resident (13)retorens (11)retorisk (15)retsiden (13)retsider (13)ridernes (12)ridserne (12)ridtenes (13)rinkedes (14)rinkende (13)risikere (15)risikoen (16)risikoer (16)ristende (13)roderiet (13)rodernes (11)rotunden (13)rotunder (13)rotundes (14)ruderens (12)rudernes (12)ruineres (13)ruineret (13)ruinerne (12)runderes (12)runderet (12)runderne (11)rundeste (13)rundjern (14)rundstok (16)runernes (11)runesten (12)ruskende (14)rustende (13)ruternes (12)rutinens (14)rutiners (14)rutsjede (16)rutsjene (15)sektoren (13)sektorer (13)sekunden (14)sekunder (14)sekundet (15)senioren (12)seniorer (12)sikrende (14)sinkende (14)sinkerne (13)sintrede (13)sitrende (13)skidteri (17)skindene (14)skinnede (14)skjorten (16)skjorter (16)skonnert (13)skortede (14)skridter (15)skrinene (13)skrudene (14)skruende (14)skruerne (13)skuderne (14)skurende (14)skurerne (13)skurrede (14)snedkeri (14)snedkrer (12)snedkret (13)snorkede (13)snorkene (12)snuderne (12)snurrede (12)sonderer (11)sonderet (12)sonderne (11)sordinen (13)sordiner (13)sorterne (11)stirrede (13)stjernen (13)stjerner (13)stoikere (15)storkede (14)storkene (13)strejken (15)strejker (15)studerer (13)studinen (15)studiner (15)suiterne (14)sukrende (14)surdejen (15)surrende (12)tenorens (11)tenorers (11)teoriens (13)teoriers (13)terrinen (11)tidernes (13)tikronen (14)tikroner (14)tikrones (15)tinderne (12)tirredes (13)tirrende (12)tiskende (15)tjurerne (14)toksiner (15)tonerens (11)tonernes (11)tordenen (11)tordener (11)tornenes (11)torskene (13)trikinen (15)trikiner (15)trinekes (14)trinende (12)trinenes (12)trioerne (12)tronedes (12)tronende (11)tronerne (10)tudserne (13)tunesien (14)turkisen (16)turkiser (16)turneens (12)turneers (12)turneres (12)tusinder (15)tuskende (15)udkerner (13)udkernes (14)udkernet (14)udrejsen (15)udrejser (15)udrenser (12)udrenset (13)udsorter (14)udstener (13)ujordisk (20)ukronede (14)underens (12)undernes (12)underret (12)underste (13)undiners (14)unioners (14)unionist (17)unoderne (12)urineres (13)urineret (13)urnernes (11)uroernes (12)urternes (12)

7- ord dannet med bogstaver  (612)

deisten (12)deister (12)dekoren (11)dekorer (11)dekorts (13)dekrets (12)deniers (11)dennies (11)denniks (13)denoter (10)dentens (10)denters (10)dentins (12)deroute (12)detoner (10)dieters (12)diktere (13)diktion (16)dinekes (13)dineren (10)dinerer (10)dineret (11)dinesen (11)dinnies (13)direkte (13)dirkene (12)dirkens (13)diskene (13)diskret (14)diurese (13)doktrin (14)donerer (9)doneres (10)doneret (10)donerne (9)donnies (12)dontens (11)doreens (10)doreren (9)doreres (10)dorerne (9)doretes (11)dorines (12)doriske (14)dorrits (13)dorsker (12)dorsket (13)doserer (10)doseret (11)doserne (10)doterer (10)doteres (11)drejeri (13)drejers (12)drejets (13)drinken (12)drister (12)dronens (10)droners (10)dronten (10)dronter (10)drontes (11)drosken (12)drosker (12)drosten (11)droster (11)druerne (10)drukner (12)druknes (13)druknet (13)drunter (11)druntes (12)drusere (11)duernes (11)duksene (13)dunenes (11)dunkene (12)dunkens (13)dunsten (12)dunster (12)duntens (12)dunters (12)duoerne (11)dusinet (14)duskene (13)edikter (13)edition (14)editors (13)einerts (11)ejektor (14)ejertid (14)ejnerts (12)ekstern (11)enkrone (10)ennikes (12)ensidet (12)eriksen (12)erindre (10)erkendt (11)erotens (10)eroters (10)erotiks (14)erotisk (14)eskorte (12)etikers (13)etniske (13)etudens (12)etuders (12)etuiers (13)eunikes (14)euroens (11)eutonis (14)idioten (14)idioter (14)idiotis (17)ikender (12)ikendes (13)ikendte (13)ikonens (13)ikoners (13)ikonets (14)indekse (13)inderen (10)inderes (11)inderne (10)inderst (12)indiker (14)indiske (15)indrejs (14)indrist (14)indsnit (14)indstik (16)indsukr (15)indtjen (14)initier (14)injurie (16)innekes (12)inserer (10)insider (13)intense (11)interne (10)intoner (11)ionerne (10)ioniser (13)irisere (12)ironien (12)ironier (12)ironisk (15)irredes (11)irrende (10)isnende (11)istiden (14)istider (14)jennies (13)jensine (13)jenters (12)jernets (12)jernurt (13)jerriks (15)jetonen (12)jetoner (12)jinnies (15)joensen (12)jointen (14)jokeren (13)jokeres (14)jokerne (13)joneren (11)jonerne (11)jonines (14)joniser (14)joniske (16)jonnies (14)jordens (13)jorders (13)jordisk (17)jorunns (14)judites (17)judoens (15)juniors (16)junkede (15)junkens (15)junnies (15)justere (14)justine (16)kejtens (14)kenders (11)kendtes (12)kennert (10)kennets (11)kernens (10)kerners (10)kersten (11)kerstin (13)kertens (11)kerters (11)kertrin (12)ketsjer (14)kindens (13)kinders (13)kineser (12)kininet (14)kinnies (14)kinoens (13)kinoers (13)kirsten (13)kirstin (15)kjersti (16)kjesten (14)knejser (13)knejset (14)knejste (14)knitren (12)knitrer (12)knitres (13)knoerne (10)knojern (13)knorten (11)knorter (11)knotnes (12)knudens (13)knuders (13)knudine (14)knudret (13)knudsen (13)knurren (11)knurres (12)knurret (12)knusene (12)knusere (12)knutsen (13)koderen (11)koderes (12)koderne (11)kondens (12)kondien (13)konedes (12)konerne (10)konnies (13)kontere (11)konturs (14)kordens (12)korders (12)korende (11)korenes (11)kornede (11)kornene (10)kornets (12)korsede (12)korsene (11)kortede (12)kortene (11)kortere (11)kostede (13)kostene (12)koterne (11)koturne (13)kredens (11)kredits (14)kredsen (11)kredser (11)kredset (12)kresten (11)krester (11)kridere (12)kridter (13)kridtes (14)kristen (13)krister (13)kristin (15)kristne (13)kroedes (12)kroejer (13)kroende (11)kroerne (10)kronede (11)kronens (11)kroners (11)krostue (14)krusede (13)krusene (12)kuendes (13)kujonen (15)kujoner (15)kundens (13)kunders (13)kunsten (13)kunster (13)kurdere (12)kurders (13)kuredes (13)kurende (12)kurenes (12)kureren (11)kureres (12)kureret (12)kurrede (12)kursere (12)kursted (14)kusinen (14)kusiner (14)kustode (15)nederst (10)nediser (11)nediset (12)nedkort (12)nedrust (12)nedstik (14)nedtone (10)nedture (11)nedturs (12)nekrose (11)neonets (10)neriens (10)neurose (11)neutron (11)nidstir (14)niendes (11)nienkes (12)nierens (10)niernes (10)nikotin (15)ninkies (14)nitiden (13)nitrere (10)noderne (9)noniers (11)nordisk (14)nordist (13)noreens (9)norenes (9)notedes (11)notende (10)noterer (9)noteres (10)noterne (9)nutiden (13)odernes (10)oksende (12)okserne (11)onderne (9)ordenen (9)ordener (9)ordenes (10)ordiner (11)ordnens (10)ordners (10)ordrens (10)orkedes (12)orkende (11)orkeres (11)orkeret (11)orkides (14)orneres (9)orneret (9)ornerne (8)ostende (11)rederis (11)redoute (12)reiders (11)reiduns (13)reiners (10)reinert (10)rejners (11)rejnert (11)rekords (12)rektion (13)rektors (12)renders (9)rennies (10)renseri (10)rentens (9)renters (9)rentier (10)resider (11)resoner (9)retoren (9)retorik (13)retside (12)retsind (12)riderne (10)ridesti (14)ridetur (13)ridtene (11)rinkede (12)rinnies (12)risiker (14)ristede (12)ristene (11)risteri (13)roderis (12)roderne (9)roerens (9)roernes (9)rokeres (11)rokeret (11)ronnies (11)rorenes (9)rosende (10)roserne (9)rosinen (11)rosiner (11)roteres (10)rotunde (12)ruderen (10)ruderes (11)ruderne (10)ruinens (12)ruinere (11)ruiners (12)rundens (11)rundere (10)runders (11)runerne (9)ruserne (10)ruskede (13)ruskind (15)rustede (12)ruterne (10)rutinen (12)rutiner (12)rutines (13)rutsjer (14)sektion (14)sekundo (14)siderne (11)sidonie (14)sikrede (13)sikrere (12)sindene (11)sinkede (13)sintrer (11)sirende (11)sirenen (10)sirener (10)sirikit (17)sitrede (12)skidene (13)skindet (14)skinner (12)skinnet (13)skjorte (15)skorter (12)skredet (12)skrider (13)skridte (14)skrinet (13)skroter (12)skrudet (14)skruede (13)skuende (13)skueret (13)skuerne (12)skurede (13)skurene (12)skurret (13)snedker (11)snedkre (11)snerren (8)snerret (9)snerten (9)snerter (9)snorene (9)snorker (11)snorket (12)snuende (11)snurren (10)snurret (11)soireen (11)soireer (11)sondere (10)sondrer (10)sondret (11)sonende (10)sortere (10)sortien (12)sortier (12)sortner (10)soterne (10)steroid (13)stierne (11)stikord (15)stinker (13)stjerne (12)stoiker (14)storken (12)storker (12)strejke (14)striden (12)strider (12)stroken (12)stroker (12)studene (12)studere (12)studier (14)studine (14)stueren (11)stuerne (11)stunden (12)stunder (12)suderen (11)suderne (11)sukrede (13)sundene (11)sundere (11)surdeje (14)surrede (11)tendens (10)tenders (10)tennies (11)tenoren (9)tenorer (9)tension (12)teorien (11)teorier (11)ternens (9)terners (9)terosen (10)teroser (10)terrins (11)tiderne (11)tidsnok (15)tiendes (12)tierens (11)tiernes (11)tikrone (13)tindens (12)tinders (12)tindrer (11)tindres (12)tinekes (13)tinkrus (15)tinnies (13)tirrede (11)tiskede (14)tjeners (12)tjurens (14)tjurers (14)toerens (10)toernes (10)tonedes (11)tonende (10)toneren (9)toneres (10)tonerne (9)tonnies (12)tordens (11)tordner (10)tordnes (11)tordurs (13)tornede (10)tornene (9)tornens (10)torsken (12)torunns (12)trender (9)trendes (10)trensen (9)trenser (9)trikins (15)trineke (12)trinene (10)trinkes (13)trioens (12)trioers (12)trodser (11)troende (10)tronede (10)tronens (10)troners (10)truedes (12)truende (11)tuernes (11)tunedes (12)tunende (11)tuneser (11)turedes (12)turende (11)turenes (11)turkise (15)turneen (10)turneer (10)turnere (10)tusinde (14)tuskede (14)udinese (13)udkerne (12)udrejse (14)udrense (11)udsoner (12)udsonet (13)udstene (12)ukendte (13)ukronet (13)underen (10)underes (11)underet (11)underne (10)underst (12)undiner (12)undines (13)unioner (12)unisont (14)unodens (12)unoders (12)unserne (10)urinere (11)urnerne (9)uroerne (10)uroksen (13)urokser (13)urterne (10)

6- ord dannet med bogstaver  (723)

dejens (11)dejets (12)dejser (11)dejset (12)dekors (11)dekort (11)dekret (10)denier (9)denise (10)dennes (8)dennie (9)dennik (11)dennis (10)denten (8)denter (8)dentes (9)dentin (10)dereks (10)derris (10)desiro (11)dieter (10)dikter (12)diktes (13)dineke (11)dinere (9)diners (10)dinnes (10)dinnie (11)dirken (11)dirker (11)dirkes (12)dirket (12)dirres (10)dirret (10)disken (12)disker (12)disket (13)donens (9)donere (8)doners (9)donnie (10)donnis (11)donten (9)doreen (8)dorere (8)dorers (9)dorete (9)dorine (10)dorisk (13)dorits (12)dorner (8)dornes (9)dornet (9)dorris (11)dorrit (11)dorske (11)dorskt (12)dortes (10)dosere (9)dotere (9)drejer (10)drejes (11)drejet (11)drines (10)drinks (12)driste (11)dronen (8)droner (8)drones (9)dronte (9)droske (11)druens (10)druers (10)drukne (11)drunte (10)druser (10)duerik (13)duerne (9)duksen (12)dukset (13)dunene (9)dunets (11)dunken (11)dunker (11)dunkes (12)dunket (12)dunste (11)dunten (10)dunter (10)duntes (11)duoens (11)duoers (11)dusine (12)dusken (12)dusket (13)edikts (13)editor (11)einers (9)einert (9)eiriks (13)ejners (10)ejnert (10)endens (8)enders (8)endtes (9)enkens (9)enkers (9)ennike (10)ensret (8)entrer (7)entres (8)erikos (12)erindr (9)erkend (9)ernest (8)eroder (8)erosen (8)eroten (8)eroter (8)erotik (12)errits (10)estrid (11)etiker (11)etiske (12)etnisk (12)etuden (10)etuder (10)etudes (11)etuier (11)eunike (12)euroen (9)eutoni (12)ideens (10)ideers (10)idioti (15)idiots (14)idunns (12)ikende (11)ikendt (12)ikonen (11)ikoner (11)ikonet (12)indeks (12)indeni (11)indere (9)inders (10)indien (11)indisk (14)indres (10)indret (10)indser (10)indset (11)indtur (12)inekes (11)inerti (11)inkens (11)inneke (10)insekt (12)intens (10)intern (9)ionens (10)ioners (10)irenes (9)irerne (8)iriser (11)ironis (12)irrede (9)irrens (9)isende (10)isidor (13)isnede (10)jennie (11)jennis (12)jeriks (14)jernet (10)jerrik (13)jerris (12)jesine (12)jesuit (15)jetons (12)jinnie (13)jodens (12)jodets (13)jodies (14)joints (14)jokens (13)jokere (12)jokers (13)jonens (11)joners (11)jonies (13)jonine (12)jonisk (15)jonnes (11)jonnie (12)jorden (11)jorder (11)jordes (12)jordet (12)jorids (14)jories (13)jorunn (12)joruns (13)josine (13)judies (15)judite (15)judits (16)judoen (13)jukset (15)junies (14)junior (14)junken (13)junker (13)junkes (14)junket (14)junkie (15)junnie (13)junnis (14)jurist (15)juster (13)justin (15)kejser (12)kejset (13)kejten (12)kejtes (13)kender (9)kendes (10)kendte (10)kennet (9)kennis (11)kennos (10)kentos (11)kerens (9)kerits (12)kernen (8)kerner (8)kernes (9)kersti (12)kerten (9)kerter (9)kertes (10)kinden (11)kinder (11)kinese (11)kinins (13)kinnie (12)kinoen (11)kinoer (11)kirits (14)kirret (11)kirsti (14)kisten (12)kister (12)knejse (12)knitre (11)knoens (10)knoers (10)knorts (11)knotne (10)knuden (11)knuder (11)knudes (12)knurre (10)knuser (11)knuset (12)knuste (12)kodens (11)koders (11)kondis (13)konede (10)konens (10)koners (10)konnie (11)konnis (12)konter (10)kontis (13)kontur (12)korden (10)korder (10)kordes (11)korend (10)korene (9)korets (11)korist (13)korner (9)kornes (10)kornet (10)korser (10)korset (11)korter (10)kortes (11)korund (12)kosten (11)koster (11)koteri (12)kredit (12)kredse (10)kreter (9)krider (11)kridte (12)kridts (13)krisen (11)kriser (11)kristi (14)kristn (12)kroede (10)kroens (10)kroers (10)kronen (9)kroner (9)krones (10)kronet (10)krudts (13)kruser (11)kruset (12)kuedes (12)kuende (11)kujons (15)kunden (11)kunder (11)kundes (12)kunnet (11)kurder (11)kurede (11)kurene (10)kurens (11)kurere (10)kurers (11)kurres (11)kurret (11)kursen (11)kurser (11)kurset (12)kusine (13)nedise (10)nedres (8)nedton (9)nedtur (10)neonet (8)nestor (9)neuron (9)niende (9)nienke (10)nieren (8)nieres (9)nierne (8)ninkie (12)nitrer (9)nodens (9)noders (9)nonier (9)nonies (10)nonius (12)norden (8)nordre (8)noreen (7)norene (7)norets (9)norske (10)notede (9)notene (8)notens (9)notere (8)noters (9)nudist (13)odense (9)oderne (8)odines (11)odsten (10)oksede (11)onders (9)ondets (10)ordene (8)ordens (9)ordets (10)ordnen (8)ordner (8)ordnes (9)ordnet (9)ordren (8)ordres (9)ordret (9)orient (10)orkede (10)orkere (9)orkide (12)ornens (8)ornere (7)orners (8)osende (9)oseren (8)oserne (8)ostede (10)ostene (9)osteri (11)otines (11)redens (8)rederi (9)reders (8)redtes (9)reider (9)reidun (11)reiers (9)reiner (8)reinos (10)rejens (10)rejers (10)rejner (9)rejsen (10)rejser (10)rejste (11)rekord (10)rekrut (11)rektor (10)rekurs (11)render (7)rendet (8)rendte (8)renens (7)reners (7)renies (9)rennie (8)renser (7)renset (8)renten (7)renter (7)rentes (8)resten (8)rester (8)retors (9)returs (10)ridens (10)riders (10)ridser (10)ridset (11)riekes (11)rinies (11)rinker (10)rinkes (11)rinket (11)rinnie (10)risene (9)risiko (14)risten (10)rister (10)rodens (9)roderi (10)roders (9)rodets (10)roende (8)roeren (7)roeres (8)roerne (7)rokere (9)ronnie (9)ronnis (10)rorene (7)rorets (9)rosine (10)rotere (8)rousdi (13)rudens (10)rudere (9)ruders (10)ruinen (10)ruiner (10)runden (9)runder (9)rundes (10)rundet (10)runens (9)runers (9)runken (10)ruriks (13)rusker (11)rusket (12)rusten (10)ruster (10)rustik (14)rustne (10)rutens (10)ruters (10)rutine (11)rutsje (13)sejner (10)sejren (10)sejrer (10)sejret (11)sekret (10)sekten (10)sekter (10)sektor (11)sekund (12)sender (8)sendte (9)senior (10)sennet (8)sennik (11)serien (9)serier (9)serine (9)sierne (9)sikrer (11)sikret (12)sindet (11)sinken (11)sinker (11)sinket (12)sinned (10)sinnet (10)sinter (10)sintre (10)sirede (10)sirene (9)sitren (10)sitrer (10)skeden (10)skeder (10)skejer (12)skejet (13)skiden (12)skider (12)skidne (12)skinne (11)skjern (12)skoene (10)skorte (11)skride (12)skridt (13)skrote (11)skruen (11)skruer (11)skruet (12)skuden (12)skuder (12)skuede (12)skuren (11)skurer (11)skuret (12)skurre (11)snedkr (10)snerre (7)snerte (8)snoede (9)snoren (8)snorke (10)snorre (8)snorri (10)snuden (10)snuder (10)snuede (10)snurre (9)sonden (9)sonder (9)sondre (9)sonede (9)sordin (11)sorten (9)sorter (9)sortie (11)sortne (9)steder (9)stenen (8)stener (8)stereo (9)stinke (12)stinne (10)stirre (10)stjern (11)storke (11)strejk (13)stride (11)strike (12)stroke (11)struer (10)strunk (12)studen (11)studer (11)studie (13)stunde (11)sudere (10)suiten (12)sukrer (11)sukret (12)sunder (10)sundet (11)sunket (12)sunnit (12)sunrid (12)surdej (13)surret (10)tender (8)tenens (8)tennie (9)tennis (10)tenors (9)teoris (11)terjes (11)ternen (7)terner (7)ternes (8)terose (9)terres (8)terrin (9)terris (10)tidens (11)tiders (11)tiende (10)tieren (9)tieres (10)tierne (9)tinden (10)tinder (10)tindes (11)tindre (10)tineke (11)tinies (12)tinnes (10)tinnie (11)tirres (10)tisker (12)tjener (10)tjenes (11)tjuren (12)tjurer (12)toeren (8)toeres (9)toerne (8)toksin (13)tonede (9)tonens (9)tonere (8)toners (9)tonies (11)tonisk (13)tonjes (12)tonnes (9)tonnie (10)tonnis (11)tonsur (11)torden (9)tordis (12)tordne (9)tordur (11)torids (12)torins (11)torjus (14)torkes (11)tornen (8)tornes (9)torres (9)torunn (10)toruns (11)tredje (11)treers (8)treins (10)trende (8)trends (9)trense (8)triers (10)trikin (13)triner (9)trines (10)trinke (11)trioen (10)trioer (10)trodse (10)troede (9)troens (9)tronds (10)tronen (8)troner (8)trones (9)trudes (11)trudis (13)truede (10)tudsen (11)tudser (11)tuerne (9)tunede (10)tunere (9)turede (10)turene (9)turens (10)turids (13)turkis (14)turner (9)turnes (10)tusind (13)tusker (12)udkern (11)udrens (10)udsnit (13)udsone (11)udsten (11)uetisk (14)ukendt (12)undere (9)unders (10)undine (11)undren (9)undrer (9)undres (10)undret (10)undtes (11)unions (12)unison (12)unnies (11)unoden (10)unoder (10)unodes (11)uorden (10)urinen (10)uriner (10)urnens (9)urners (9)uroens (10)uroers (10)urokse (12)urtens (10)urters (10)usikre (13)uskoet (13)

5- ord dannet med bogstaver  (639)

deist (10)dejen (9)dejes (10)dejet (10)dejse (10)dekor (9)denis (9)denne (6)denni (8)dente (7)derek (8)deres (7)derri (8)desto (9)dikte (11)diner (8)dines (9)dinne (8)dinos (10)dions (10)dirke (10)dirks (11)dirre (8)disen (9)diset (10)diske (11)disko (12)djurs (12)donen (7)doner (7)dones (8)donni (9)donts (9)dorer (7)doris (10)dorit (10)dorne (7)dorns (8)dorsk (10)dorte (8)dosen (8)doser (8)doter (8)dreje (9)drejs (10)driks (11)drine (8)drink (10)drist (10)drone (7)drost (9)druen (8)druer (8)drues (9)drukn (10)duens (9)duers (9)duets (10)dukse (11)duner (8)dunes (9)dunet (9)dunke (10)dunks (11)dunst (10)dunte (9)duoen (9)duoer (9)duren (8)durer (8)dures (9)duret (9)dusin (11)duske (11)edens (7)eders (7)edikt (11)edits (10)eides (9)eikes (10)einer (7)einos (9)eires (8)eirik (11)ejers (9)ejner (8)ejnos (10)ekser (8)ekset (9)enden (6)ender (6)endes (7)endnu (8)endte (7)eners (6)enids (9)enken (7)enker (7)enkes (8)ennos (7)enoks (9)enten (6)entre (6)eriko (10)eriks (10)erins (8)ernis (8)ernos (7)ernst (7)erons (7)erots (8)errit (8)ester (7)etiks (11)etisk (11)etude (9)etuis (11)euros (9)ideen (8)ideer (8)idiot (12)idunn (10)iduns (11)ikend (10)ikons (11)inden (8)inder (8)indre (8)indse (9)ineke (9)inert (8)inies (10)inken (9)intro (9)inuit (12)ionen (8)ioner (8)irene (7)irens (8)irisk (12)irits (11)irkes (10)ironi (10)irren (7)irres (8)irret (8)irske (10)isede (9)isene (8)isner (8)isnet (9)ister (9)istid (12)jekos (12)jenni (10)jente (9)jeres (9)jerik (12)jerks (11)jerne (8)jerns (9)jerri (10)jeton (10)jitsu (14)joden (10)jodet (11)jodie (12)joens (10)joint (12)joken (11)joker (11)jokes (12)jonen (9)joner (9)jones (10)jonie (11)jonne (9)jonni (11)jorde (10)jords (11)jorid (12)jorie (11)jorns (10)jorst (11)jorun (11)josue (12)judie (13)judis (14)judit (14)judos (13)jukis (15)junes (11)junie (12)junis (13)junke (12)junks (13)junni (12)juris (13)juten (11)keder (8)kedes (9)kedet (9)keens (8)kejse (11)kejte (11)kende (8)kendt (9)kenni (9)kenno (8)kenns (8)kento (9)kents (9)keren (7)kerer (7)keres (8)keret (8)kerit (10)kerne (7)kerns (8)kerte (8)keton (9)kinds (11)kinin (11)kinns (10)kinos (11)kions (11)kiris (12)kirit (12)kirse (10)kiste (11)kitin (12)kitos (12)knejs (11)knitr (10)knoen (8)knoer (8)knort (9)knude (10)knuds (11)knurs (10)knuse (10)knust (11)knuts (11)koden (9)koder (9)kodes (10)kodet (10)koens (9)kondi (11)konen (8)koner (8)kones (9)konet (9)konni (10)konti (11)konus (11)korde (9)kords (10)kores (9)koret (9)korne (8)korns (9)korse (9)korte (9)korts (10)koste (10)koter (9)kreds (9)kreer (7)kreis (10)krens (8)kreti (10)kridt (11)krise (10)kroen (8)kroer (8)kroet (9)krone (8)krudt (11)kruse (10)kuede (10)kujon (13)kunde (10)kunne (9)kunos (11)kunst (11)kurds (11)kuren (9)kurer (9)kures (10)kuret (10)kurie (11)kurre (9)kurts (11)neden (6)nedis (9)nedre (6)nejer (8)nejes (9)nejet (9)nenes (6)neons (7)nerie (7)netes (7)nidsk (11)niere (7)niers (8)nikis (12)nikos (11)nines (8)ninis (10)ninos (9)nitid (11)noden (7)noder (7)nodes (8)nonet (7)nonie (8)nores (7)noret (7)norne (6)norsk (9)noten (7)noter (7)notes (8)nurse (8)nutid (11)odens (8)oders (8)odine (9)odins (10)oksen (9)okser (9)okset (10)onder (7)ondes (8)ondet (8)orden (7)ordet (8)ordne (7)ordre (7)orker (8)orkes (9)orket (9)orkis (11)ornen (6)orner (6)ornes (7)osede (8)osere (7)osten (8)oster (8)otine (9)reden (6)reder (6)redes (7)redet (7)reier (7)reino (8)rejen (8)rejer (8)rejes (9)rejse (9)rejst (10)rende (6)rendt (7)renen (5)rener (5)renes (6)renie (7)renis (8)renos (7)rense (6)rente (6)retor (7)retos (8)retur (8)riden (8)rider (8)rides (9)ridse (9)ridts (10)rieke (9)rikos (11)rinde (8)rines (8)rinie (9)rinke (9)rinos (9)riset (9)riste (9)ritus (11)roden (7)roder (7)rodes (8)rodet (8)roens (7)roere (6)roers (7)roker (8)rones (7)ronni (8)ronns (7)roret (7)rosen (7)roser (7)roset (8)rosin (9)roste (8)roter (7)rotur (9)ruden (8)ruder (8)rudes (9)rudet (9)rudis (11)ruins (10)runde (8)rundt (9)runen (7)runer (7)runes (8)runis (10)runos (9)rurik (11)rusen (8)ruser (8)ruske (10)ruste (9)ruten (8)ruter (8)rutes (9)rutsj (12)seier (8)sejen (9)sejer (9)sejre (9)sende (7)sendt (8)senen (6)sener (6)senet (7)serie (8)siden (9)sider (9)sikre (10)sinde (9)sinke (10)sinne (8)sintr (9)sirer (8)siret (9)sirid (11)sitre (9)skede (9)skeen (8)skeer (8)skeje (11)skete (9)skide (11)skidt (12)skind (11)skoen (9)skort (10)skred (9)skrin (10)skrot (10)skrud (11)skrue (10)skrut (11)skude (11)skudt (12)skuer (10)skuet (11)skure (10)sneen (6)sneet (7)snert (7)snoet (8)snore (7)snork (9)snude (9)snuer (8)snuet (9)soder (8)sodet (9)soire (9)sonde (8)sondr (8)soner (7)sonet (8)sonni (9)sorte (8)soten (8)soter (8)sound (10)stede (8)steen (7)stene (7)stien (9)stier (9)stind (10)stine (9)stink (11)stone (8)store (8)stork (10)stred (8)strid (10)strik (11)stude (10)stuen (9)stuer (9)stund (10)sture (9)suder (9)suite (11)sujet (12)sukre (10)sunde (9)sundt (10)sunie (10)surre (8)teens (7)teers (7)tejne (9)tejns (10)tekno (9)tenen (6)tenes (7)tenor (7)teori (9)terje (9)terne (6)terre (6)terri (8)tesen (7)teser (7)teske (9)tiden (9)tider (9)tiere (8)tiers (9)tinde (9)tindr (9)tines (9)tinie (10)tinne (8)tinos (10)tinus (11)tirre (8)tiske (11)tjene (9)tjurs (12)toere (7)toers (8)tokes (10)tokis (12)tonen (7)toner (7)tones (8)tonie (9)tonje (10)tonni (9)tordn (8)tords (9)tores (8)torid (10)torin (9)torke (9)torne (7)torns (8)torre (7)torsk (10)torun (9)treer (6)trein (8)trend (7)trens (7)trier (8)trind (9)trine (8)trins (9)trios (10)trods (9)troen (7)trond (8)trone (7)trude (9)trudi (11)truer (8)trues (9)tuder (9)tudes (10)tudis (12)tudse (10)tuens (9)tuers (9)tuner (8)tunes (9)turde (9)turen (8)turer (8)tures (9)turid (11)turis (11)turne (8)tuske (11)udsen (9)udset (10)udson (10)under (8)undes (9)undre (8)undse (9)undte (9)unikt (12)union (10)unnes (8)unnie (9)unnis (10)unode (9)unsen (8)unser (8)urede (8)uredt (9)urene (7)urens (8)urets (9)urnen (7)urner (7)urnes (8)uroen (8)uroer (8)urten (8)urter (8)urtid (11)usket (11)utide (11)

4- ord dannet med bogstaver  (415)

deje (8)dejs (9)dens (6)deri (7)dets (7)dien (7)dier (7)dies (8)diet (8)diku (11)dine (7)dino (8)dion (8)dior (8)dirk (9)disk (10)doks (9)done (6)dont (7)dori (8)dorn (6)dots (8)drej (8)dres (6)drik (9)drot (7)drue (7)druk (9)duen (7)duer (7)dues (8)duet (8)duks (10)dune (7)dunk (9)duns (8)duos (9)dure (7)durk (9)dusk (10)duts (9)eden (5)eder (5)edis (8)edit (8)eide (7)eike (8)eiks (9)eino (7)eire (6)ejer (7)ejes (8)ejet (8)ejno (8)ekse (7)ende (5)endt (6)ener (4)enes (5)enid (7)enke (6)enno (5)enok (7)enos (6)ente (5)entr (5)erik (8)erin (6)eris (7)erni (6)erno (5)eron (5)eros (6)erot (6)erts (6)eske (7)etik (9)etos (7)etui (9)euro (7)ides (8)idet (8)idun (9)ikon (9)ikte (9)inde (7)ines (7)inie (8)inos (8)ions (8)iren (6)irer (6)iris (9)irit (9)irke (8)irre (6)irsk (9)isen (7)iser (7)iset (8)isne (7)jeko (10)jens (8)jerk (9)jern (7)jesu (10)jets (9)jods (10)joen (8)joes (9)joke (10)joks (11)jons (9)jord (9)jorn (8)jose (9)jost (10)jour (10)judi (12)judo (11)juki (13)juks (12)june (9)juni (11)junk (11)juri (11)just (11)jute (10)kede (7)keen (6)kees (7)kejs (10)kend (7)kenn (6)kens (7)kent (7)kere (6)kern (6)kets (8)kind (9)kinn (8)kino (9)kion (9)kiri (10)kito (10)kits (10)kjer (9)knor (7)knos (8)knud (9)knur (8)knus (9)knut (9)kode (8)koen (7)kone (7)kord (8)kore (7)korn (7)kors (8)kort (8)kost (9)kote (8)krei (8)kren (6)kris (9)kron (7)kror (7)kros (8)krus (9)kuer (8)kues (9)kuet (9)kuno (9)kurd (9)kure (8)kurs (9)kurt (9)nede (5)neje (7)nene (4)nens (5)neon (5)nete (5)nets (6)nids (8)nier (6)niki (10)niko (9)niks (9)nine (6)nini (8)nino (7)nist (8)niti (9)node (6)none (5)nord (6)nore (5)nors (6)note (6)nuet (7)oden (6)oder (6)odes (7)odin (8)okse (8)onde (6)ondt (7)orde (6)ordn (6)ords (7)oret (6)orke (7)orne (5)oser (6)oset (7)oste (7)rede (5)redt (6)reje (7)rejs (8)rend (5)rene (4)reni (6)reno (5)rens (5)rent (5)rest (6)reto (6)rets (6)ride (7)rids (8)ridt (8)ries (7)riis (9)riko (9)riks (9)rine (6)rink (8)rino (7)rise (7)rist (8)rite (7)rits (8)rode (6)rods (7)roen (5)roer (5)roes (6)roet (6)rone (5)ronn (5)rors (6)rose (6)rost (7)rude (7)rudi (9)ruds (8)ruet (7)ruin (8)rund (7)rune (6)runi (8)runo (7)ruse (7)rusk (9)rust (8)rute (7)ruts (8)seed (6)seer (5)seir (7)sejd (9)seje (8)sejr (8)sejt (9)sekt (8)send (6)sene (5)sent (6)sete (6)side (8)sien (7)sier (7)siet (8)sikr (9)sind (8)sine (7)sink (9)sire (7)siri (9)sitr (8)sjok (11)sked (8)skej (10)sker (7)sket (8)skid (10)skin (9)skod (9)skot (9)skru (9)skud (10)skue (9)skur (9)sned (6)sner (5)snik (9)snit (8)snor (6)snot (7)snue (7)snur (7)snut (8)sode (7)soen (6)sone (6)sort (7)sted (7)sten (6)stik (10)stir (8)stod (8)stok (9)stor (7)stud (9)stue (8)stuk (10)sukr (9)sund (8)sune (7)suni (9)sunn (7)sure (7)surt (8)teds (7)teen (5)teer (5)tein (7)teis (8)tejn (8)tejs (9)tene (5)tens (6)teos (7)tern (5)ters (6)tese (6)tide (8)tids (9)tier (7)ties (8)tine (7)tino (8)tins (8)tisk (10)tjek (10)tjur (10)toer (6)toke (8)toki (10)tone (6)toni (8)tons (7)tord (7)tore (6)torn (6)tors (7)trek (7)tren (5)tres (6)trin (7)trio (8)tron (6)tror (6)tros (7)true (7)tude (8)tudi (10)tuen (7)tuer (7)tues (8)tune (7)ture (7)turi (9)turs (8)tusk (10)uden (7)udes (8)udos (9)udse (8)uens (7)unde (7)undr (7)undt (8)unes (7)unik (10)unit (9)unne (6)unni (8)unns (7)unos (8)unse (7)urds (8)uren (6)uret (7)urin (8)uris (9)urne (6)uros (8)urts (8)uset (8)utes (8)utro (8)

3- ord dannet med bogstaver  (170)

dej (7)den (4)der (4)des (5)det (5)die (6)dik (8)din (6)dis (7)dit (7)dns (5)dok (7)dos (6)dot (6)dtu (7)due (6)duk (8)dun (6)duo (7)dur (6)dus (7)dut (7)edi (6)eds (5)eik (7)eis (6)eje (6)eks (6)end (4)ene (3)eno (4)ens (4)eri (5)ide (6)ind (6)ine (5)ino (6)iod (7)ion (6)ios (7)ise (6)isn (6)itu (8)jen (6)jer (6)jes (7)jet (7)jiu (10)jod (8)joe (7)jok (9)jon (7)jos (8)juk (10)jun (8)jus (9)ked (6)ken (5)ker (5)ket (6)kid (8)kir (7)kis (8)kit (8)kno (6)kod (7)kor (6)kos (7)kro (6)kue (7)kun (7)kur (7)ned (4)nej (6)nen (3)net (4)nid (6)nik (7)nis (6)nit (6)nok (6)nor (4)nos (5)not (5)nus (6)ode (5)ods (6)oks (7)ond (5)ord (5)ork (6)ose (5)ost (6)out (7)red (4)ren (3)ret (4)rid (6)rie (5)rik (7)ris (6)rit (6)rod (5)roe (4)rok (6)ror (4)ros (5)rud (6)run (5)rur (5)rus (6)rut (6)sej (7)sen (4)ser (4)set (5)sid (7)sin (6)sir (6)sit (7)ske (6)ski (8)sko (7)sne (4)sno (5)snu (6)sod (6)sok (7)son (5)sot (6)sti (7)sue (6)suk (8)sur (6)sut (7)ted (5)tej (7)ten (4)teo (5)ter (4)tes (5)tid (7)tie (6)tik (8)tin (6)tis (7)ton (5)tor (5)tre (4)tro (5)tru (6)tud (7)tue (6)tun (6)tur (6)tus (7)ude (6)udi (8)udo (7)und (6)une (5)unn (5)uno (6)urd (6)ure (5)uri (7)uro (6)urs (6)urt (6)ute (6)

2- ord dannet med bogstaver  (45)

de (3)di (5)dk (5)do (4)dr (3)du (5)ed (3)ej (5)en (2)er (2)es (3)et (3)eu (4)id (5)in (4)io (5)ir (4)is (5)it (5)jo (6)ko (5)kr (4)ni (4)nn (2)no (3)nt (3)nu (4)od (4)ok (5)os (4)re (2)ri (4)ro (3)ru (4)se (3)si (5)sj (6)so (4)su (5)te (3)ti (5)to (4)ud (5)uk (6)ur (4)