Bogstaverne m, e, n, i, k, a, s kan danne nedenstående ord:

7- ord dannet med bogstaver  (5)

kiasmen (14)maikens (14)maniske (14)maskine (14)menikas (14)

6- ord dannet med bogstaver  (23)

amines (11)amnesi (11)ankies (11)asmine (11)kasein (11)kiasme (13)kimens (13)maiens (11)maiken (12)maikes (13)makies (13)manisk (13)mankes (11)masken (11)menika (12)menisk (13)miksen (13)mineas (11)minkas (13)minkes (13)neikas (11)semina (11)sminke (13)

5- ord dannet med bogstaver  (59)

akims (12)aknes (8)aksen (8)amine (9)anies (8)anise (8)ankes (8)ankie (9)asien (8)asken (8)einas (8)ianes (8)imens (10)kains (10)kames (10)kamin (11)kanes (8)keans (8)kemis (12)kians (10)kimen (11)kimes (12)kimse (12)kinas (10)knase (8)maien (9)maike (11)maise (10)makie (11)manes (8)manis (10)manke (9)maske (10)means (8)meiks (12)mensa (8)mesan (8)mians (10)mikas (12)mikes (12)mikse (12)minas (10)minea (9)mines (10)minka (11)minke (11)minks (12)miska (12)neias (8)neika (9)nikas (10)nimas (10)samen (8)sanke (8)senia (8)simen (10)sinke (10)skema (10)smink (12)

4- ord dannet med bogstaver  (88)

aies (7)akim (10)akne (6)akse (7)amen (6)amin (8)anes (5)anie (6)anis (7)anke (6)anse (5)ansi (7)asen (5)asie (7)aske (7)eias (7)eiks (9)eina (6)eisa (7)enas (5)iane (6)ians (7)ikas (9)imas (9)inas (7)ines (7)inka (8)isak (9)isen (7)isme (9)isne (7)kain (8)kais (9)kame (8)kams (9)kane (6)kean (6)keas (7)kemi (10)kems (9)kens (7)kian (8)kias (9)kime (10)kims (11)kina (8)kisa (9)knas (7)mais (9)maki (10)maks (9)mane (6)mani (8)mase (7)mask (9)mean (6)meas (7)meik (10)meis (9)mens (7)mian (8)mias (9)mies (9)mika (10)mike (10)miks (11)mina (8)mine (8)mink (10)neia (6)nias (7)niks (9)nima (8)sake (7)same (7)sane (5)sank (7)sean (5)sien (7)sika (9)sina (7)sine (7)sink (9)skam (9)skin (9)smak (9)snak (7)snik (9)

3- ord dannet med bogstaver  (58)

ais (6)aks (6)ane (3)ani (5)ank (5)ans (4)ase (4)ask (6)eas (4)eia (5)eik (7)eis (6)eks (6)ems (6)ena (3)ens (4)ian (5)ika (7)ima (7)ina (5)ine (5)isa (6)ise (6)isn (6)kai (7)kam (7)kan (5)kea (5)kem (7)ken (5)kia (7)kim (9)kis (8)mai (7)man (5)mas (6)mea (5)mei (7)men (5)mia (7)mie (7)mik (9)min (7)mis (8)nas (4)nem (5)nia (5)nik (7)nis (6)sam (6)sem (6)sen (4)sia (6)sim (8)sin (6)ske (6)ski (8)sne (4)

2- ord dannet med bogstaver  (17)

ae (2)ak (4)am (4)an (2)as (3)ea (2)em (4)en (2)es (3)in (4)is (5)km (6)mi (6)ms (5)ni (4)se (3)si (5)